Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

rtgb: reGELING tOETSING gEWELDBEHEERSING

Deze training is voor BOA's (buitengewoon opsporingsambtenaar) met politiebevoegdheden, inclusief geweldsbevoegdheid. Jaarlijks is deze training verplicht voor hercertificering.

Deze training omvat:
- Theorie geweldsbeheersing.
- Aanhoudings- en zelfverdedigingstechnieken. 
- Gebruik van geweldsmiddelen (per categorie).
- Tijdens de training RTGB van Geweldbeheersing ligt de nadruk niet alleen op de feitelijke aanhoudings- en zelfverdedigingsvaardigheden, maar ook op communicatie, mindset en hoe een situatie in te gaan en de veiligheid te borgen.
- De-escalatie vaardigheden.

Daarnaast wordt er in koppels getraind op het toepassen van geweld (voor het geval een situatie wél uit de hand loopt) en, indien gewenst, in het omgaan met geweldsmiddelen. De trainer gaat elk dagdeel een stukje verder, maar herhaalt ook steeds het eerder geleerde. De kennis en vaardigheden zijn afgestemd op de categorieën I t/m V van de Regeling Toetsing Geweldbeheersing (RTGB). Na afloop van de training kent de cursist de theorie inzake geweldbeheersing en is hij of zij in staat om de aanhoudings- en zelfverdedigingstechnieken toe te passen conform de RTGB van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid.

Deze opleiding wordt afgerond met een officieel examen (theorie en praktijk) dat wordt afgenomen door de Politieacademie. Dit wordt meestal door de opdrachtgever geregeld. Wanneer voor het examen een voldoende  wordt gescoord en blijk geeft van genoeg vaardigheid omtrent geweldsbeheersing, ontvangt de cursist een verklaring.

Koningstraat 34, Naaldwijk
0174 - 768 029
info@geweldbeheersing.nl

© Geweldbeheersing.nl  | HomePrivacyverklaring